ตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายใหญ่
ของบริษัท Kimberly Clark

บริษัท แสตนดาร์ด เนอสซิ่งโพรดัค จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 5,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 20 หมู่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เริ่มต้นด้วยธุรกิจตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ไทย สก๊อตต์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตกระดาษชำระ ภายใต้ยี่ห้อสก๊อตต์ และด้วยทางผู้บริหารยึดถือการบริการเป็นหัวใจสำคัญ ของการดำเนินธุรกิจมาตลอด จึงทำให้บริษัทเติบโต และเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้า โดยทั่วไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการรวมตัวกัน ระหว่าง บริษัท ไทยสก๊อตต์ และบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ทั่วโลก โดยทาง บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ทางบริษัทเราได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรายแรก ภายใต้แผนก AWAY FROM HOME ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แผนก Kimberly Clark Professional ซึ่งเหมือนกันทั่วโลก โดยขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียง คือ “คลีเน็กซ์” และ “สก๊อตต์” ให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน และการเน้นด้านบริการที่ดี ทำให้บริษัท เติบโตอย่าง รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของธุรกิจสถาบันชั้นนำอย่างกว้างขวาง จวบจนกระทั่งปัจจุบัน